26 Aralık 2018
Basım İşlemleri Başlayan Kitaplar
* Prof. Dr. İlyas ÖZTÜRK’e Armağan Kültürlerarası Çalışmalar (Editörler: Dr. Öğr. Üyesi Filiz ŞAN ve Öğr. Gör. Elif AKKAN)   * Zamanın &…
16 Ekim 2018
Yayın Satış İşlemleri
Sakarya Üniversitesi Yayınlarının satışı devam etmektedir.