Ana Sayfa
Duyurular
Basım İşlemleri Başlayan Kitaplar

Basım İşlemleri Başlayan Kitaplar

* Prof. Dr. İlyas ÖZTÜRK’e Armağan Kültürlerarası Çalışmalar (Editörler: Dr. Öğr. Üyesi Filiz ŞAN ve Öğr. Gör. Elif AKKAN)
 
* Zamanın Ötesinde Bir Şehir AHMETLİ (Editörler: Prof. dr. Zafer ARICAN ve Prof. Dr. Aytekin İŞMAN)
 
* Sakarya'nın Fiziki, Beşeri ve İktisadi Coğrafya Özellikleri (Editör: Doç. Dr. Cercis İKİEL)
 
* Prof. Dr. Gültekin YILDIZ Anı Kitabı (Editör: Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT)
 

* Yabancı Uyruklular için ŞARKILARLA TÜRKÇE Öğretimi (Editör: Doç. Dr. Alpaslan OKUR, Yazarlar: Veli GÖK, Harun
   İLÇİOĞLU ve  Damla OKYAY)