Ana Sayfa
Tarihçe ve Amaç

Tarihçe ve Amaç

Yayın Komisyonu; Sakarya Üniversitesi Yönetim Kurulu’nun 23.07.1993 tarih ve 18/3 sayılı kararıyla kurulmuştur.

Amacımız 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa göre düzenlenen "Üniversiteler Yayın Yönetmeliği" çerçevesinde, Sakarya Üniversitesi tarafından basılacak ve öncelikle ders aracı olarak kullanılacak olan yayınlara (ders kitabı, yardımcı ders kitabı, çeviri ders kitabı, teksirlerle ilgili) yayınların içerik ve biçim bakımından bir standart hale getirilmesi ve basımı ile ilgili esasları düzenlemektir.