Ana Sayfa
Yayınlar
Sakarya Üniversitesi Yayınları

Sakarya Üniversitesi Yayınları

1. Örgütsel Davranış Kongresi Bildiriler Kitabı
1. Uluslararası Kadın ve Sağlık Kongresi
12. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi : 1. cilt
13. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi : 2. cilt
14. Geleneksel Turizm Paneli 2015: Bildiriler Kitabı
1877-1878 Osmanlı Rus Savaşında bir Fransız Subayın Kars Anıları
2. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi
3. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi : Balkanlar İçin Yeni Perspektifler
3. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi Bildiri Kitabı
3rd International Symposium on Enviroment and Morality Proceedings Book
4. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi : Balkanlar’da Riskler ve Fırsatlar
5. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi : bildiriler 1
5. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi : bildiriler 2
6. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi 1. Cilt
6. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi 2. Cilt
7. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi: Küreselleşme ve Türk Dünyası
8. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi Bildiriler Kitabı
8. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi Bildiri Kitabı
I. Avrupalı Türkler Anadili Eğitimi Çalıştayı : Sorunlar ve Çözüm Önerileri
I. Helal Ürün Ekonomisi Sempozyumu ( Üretim-Standartlar-Pazarlama)
I. International Workshop On Earthquake and Sustainable Materials (IWESM) Çalıştay Kitabı
I. Uluslar arası Balkanlarda tarih ve kültür kongresi
ICQH 2017 Proceedings Book
II. Avrupalı Türkler Anadili Eğitimi Çalıştayı
II. Helal Ürün Ekonomisi Sempozyumu ( Giyim-Kuşam)
II. International Workshop On Earthquake and Sustainable Materials (WESM) Çalıştay Kitabı
II.Türkçe Eğitimi Bölümleri Çalıştayı Lisansüstü Eğitim - Dersler
III. Avrupalı Türkler Anadili Eğitimi Çalıştayı
III. Sakarya’da Eğitim Araştırmaları Kongresi Bildiriler Kitabı
III. Türkçe Eğitimi Bölümleri Çalıştayı Türkçe Öğretmeni Yeterliği
III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi (1.Cilt)
III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi (2. Cilt)
III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi (3. Cilt)
III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi (4. Cilt)
III. Uluslararası İşletme Öğrenci Kongresi: Bildiri Özeti
III. Uluslararası İşletme Öğrencileri Kongresi 1.Cilt
III. Uluslararası İşletme Öğrencileri Kongresi 2.Cilt
IV. Sakarya'da Eğitim Araştırmaları Kongresi Bildiri Kitabı
VI. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Bildiriler Kitabı
VI. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Bildiriler Kitabı II
VII. Ulusal Lisasüstü Eğitim Sempozyumu Bildiriler Kitabı
X. Kelam Anabilim Dalı Toplantısı İle Tanrı Tasavvurları ve Sosyal Hayata Yansımaları” 
XX. Uluslararası Ortaçağ ve Türk Dönemi Yazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu 
Accuracy Comparasion of Forecasting Techniques With Variables on Exchange Rate Series
Akışkanlar Mekaniği
Alaşımların Yapı ve Özellikleri
Almanya 2014 Temel Hak ve Özgürlükler
Almanya 2016 Hak ve Özgürlükler
Almanya Almanağı 2016 - İnsan hakları, Göç ve İslam Düşmanlığı
Almatı’dan Akmolo’ya Kazakistan’ın Başkenti
Anadolu'da Aleviliğin Dünü Bugünü
Analitik Kimya
Arıtma Çamurları
Arifiye Beldesi (Adapazarı/Sakarya) Zemin İnceleme Raporu
Artistik Anlamda Giyisi Tasarımı
Autocad R14 (Bilgisayar Destekli Çizim ve Tasarım)
Avrupa Birliği Tartışmalar ve Öneriler
Avrupa'da Göç ve İslamafobi
Bakıma Muhtaçların Sosyal Güvenliği
Betonarme 1 : Taşıma Gücüne Göre Kesit Hesabı
Bir Sosyal Siyasal Müessesesi Olarak Vakıf
Birinci Dünya Savaşından Lozan'a Ermeni Sorunu
Bulanık Kümelere Giriş : Analiz ve Tasarım 
Cebir
Cerrahi Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı
Cumhuriyetimizin 81. Yılına armağan
Çağdaş Resim Eleştirisinde Bir Metot Denemesi:  Erol Bulut ve Dünyası
Çeviri öğretimi : Übersetzungsdidaktik
Çevre Hukuku
Çevre Mikrobiyolojisi Ders Notu
Çok dilli çeviribilim sözlüğü
Değişen Üniversite ve Felsefe Eğitimi (III. Felsefe Çalıştayı 27-28 Mayıs 2011)
Deneysel Hidromekanik
Deprem Mühendisiliği Semineri
Deutschland 2014  Rechte und Freiheiten
Diferansiyel Denklemler ve Çözümlü Problemler
Din İstismar Boyutuyla 15 Temmuz Darbe Girişiminin Arka Planı
Eğitim Teknolojileri Okumaları 2017
Elektrik İletim ve Dağıtım Sistemlerinde Güvenilirlik
Elektronik Elektronik Mühendisliğine Giriş
Elektroteknik I : (Doğru Akım Devreleri) 
Emevi Halifesi Velid B.Abdülmelik ve Dönemi (705-715)
Endüstrileşmeyi Etkileyen Üç Faktör
Endüstriyel Hidrolik Eğitimi
Esnek Hesaplama : İşletme ve Ekonomide Uygulamaları
E-Training platform for Occupational Health and Safety
Fachsprachlıch – Orıentıerte Übersetzungsprobleme
Finansal Yönetim
Fonksiyonel Analiz
Fransız Kartpostalllarında Türkiye
From The First World  War To The Treaty Of Lausanne Armenian Questuon 
Geçmişten Günümüze Ermeni Sorunu ve Avrupa
Geçmişten Günümüze Manastır Şehri
Geleceğin tıbbı II
Gelenek İle Yenilik Arasında Osmanlı Uleması
Gelir ve Servet Politikası
Geoteknik Bilgisi I : Zeminler ve Mekaniği
Germany 2014 -Rights and Freedoms
Geyve İlçesi (Sakarya) Zemin İnceleme Raporu)
Güncel Psikolojik Kavramlar 1 : Pozitif Psikoloji
Güncel Psikolojik Kavramlar 2 : Benlik
Güneşler Beldesi (Adapazarı/Sakarya) Zemin İnceleme Raporu
Günümüz İktisadi Meseleleri ve Fıkıh Mirasımız Sempozyumu Tebliğ Metinleri Kitabı
Hayatı “evet ama” Formülü ile Yaşamak
HFG-TUBITAK Workshop 2008, 3-5 December 2008
Hidrolik Devreler
Hidrolik Tablolar
International congres on blues black see new dimesion of security…
İktisada Giriş
İletişim Çalışmaları 2015
İletişim Çalışmaları 2016
İş Sağlığı ve Güvenliği Ders Materyalleri
İş Sağlığı ve Güvenliği için -Eğitim Platformu (e-TPOHS) : E-Öğrenme Ders Materyalleri
İşçi – İşveren İlişkileri
İşletme Finansmanı
İşletmelerde Toplam Kalite Yönetimi
Japon Endüstriyel İlişkiler: Türkiye ile Kısmi bir Karşılaştırma
Kanser Hastalığı Cilt :2
Kars Karapapakları (Terekemeleri)
Konut Sektör Analizi
Kostüm Tarihinden Moda Stiller
Kronolojik Adapazarı - Sakarya tarihi (1923 - 2004)
Kuruluş ve Çöküş Süreçlerinde Türk Devletleri Sempozyum Bildirileri
Kültür ve Küreselleşme: Kültür Sosyolojisine Giriş
Laboratuvar Teknikleri Temel Kavramlar
Malzeme Mühendisliğinde Olay Çalışmalar
Malzeme Seçimi
Masallarda Kars ve Yöresi
Matematik Temelleri ile Sonlu Elemanlar Yöntemine Giriş
Medya ve Kuran Sempozyumu
Mesleki Eğitim ve Mesleğe Yöneltme : İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
Metin Türlerine Göre Çeviri Süreçleri : Textsorten_Orientierte Übersetzungs ver Fahren
Metinlerle Eğitim Tarihi
Moda Çizgileri
Muhtasar Mukaddimet’ül-Edeb : İnceleme-Metin-Kelime Dizini-Ek Dizini-Tıpkı Basım
Mühendisler için Sonlu Elemanlar Metodunun Temelleri 
Mühendislikte Yapay Zeka ve Uygulamaları 
Occupational Health & Safety Course Materials 
Omeljan Pritsak Armağanı
Ortaçağda Şövalyelik ve Şövalye Eğitimi
Otoimmun Hastalıkların Tanısında Floresan Mikroskopi Teknikleri
Örnek ve Çözümlerle İnsan Faktör Mühendisliği
Prof. Dr. Aytaç Eker'e Armağan : Kamu Maliyesinde Seçme Yazılar
Prof. Dr. Binnaz Baytekin’e Armağan
Prof. Dr. Cihangir Akın’a Armağan
Sabahattin Zaim’e Armağan : Seçme Yazılar
Sakarya Öncelikli Yatırım Alanları Analizi
Sakarya Uluslararası Deprem Sempozyumu : özetler 1-2 Ekim 2009
Sakarya Üniversitesi Marmara Depremi 10 Yıl Etkinlikleri, 13 Ağustos 2009
Sakarya Üniversitesi Öğrencilerinin Sosyo- Ekonomik Profili
Sakarya’nın Sosyo-Ekonomik Gelişmişliği
Santrifüj Pompa Hesabı ve Çizimi
Savaş ve Edebiyat I ve II. Cilt
Sosyal Hizmet Sempozyumu 2007:  Çocuk ve Aileye Yönelik Sosyal Hizmetler 
Sosyal Tarih Açısından Osmanlılarda Sosyal Güvenlik Kurumları
Sovyetler Birliği Döneminde Moskova ile Türk toplulukları : Kronolojik Çalışma
Taraftarlık mı Kimlik mi? : Yerel Taraftarlık Algısı (Sakarya Örneği)
Tarih, Siyaset, İktisat, Yönetim
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı
Temel İşlemler
Temel Kimya
Terakki ve Tekamül Açısından Türklerin Sosyal Tarihi
Tez yazım kılavuzu
Toplumu Konuşuyoruz
Turizm Coğrafyası
Türk- Yunan İlişkileri ve Kıbrıs Sorunu
Türk Şiirinde Bir Garip Adam: Orhan Veli KANIK
Türk Tarihinde Balkanlar
Türkiye Türkçesinde Birleşik Cümle Üzerine
Uluslararası 9. Dil- Yazın- Deyiş Bilim Sempozyumu 2 cilt
Uluslararası- Disiplinlerarası Kadın Çalışmaları Kongresi
Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Kongresi
ÜCWOR Kongre Özet Kitabı
Üretim Planlama ve Kontrol
Üstün Başarılı Üniversite Öğrencileri
Yabancılara Türkçe Eğitimi Üzerine Araştırmalar
Yapı zemin dinamik etkileşim problemlerinde temel titreşimlerin azaltılması
Yönetim ve İşletmecilik Bilgileri
Yönetim ve Organizasyon : İlkeler, Teoriler ve Stratejiler 
Yöneylem Araştırması
Yurtdışında Türkçe Öğretmeni Yetiştirme Geliştirme Programı