Duyurular TÜM LİSTE

29 Eyl
"Çevre Mikrobiyolojisi" adlı kitap …

Sakarya Üniversitesi Çevre Mühend…

20 Nis
"Sakarya'nın Fiziki, Beşeri ve İkti…

SAÜ Yayınları'ndan olan Sakarya'…

SAÜ Yayın Yönergesi Revize Edildi...
6 Mar
SAÜ Yayın Yönergesi Revize Edildi..…

SAÜ Yayın Yönergesi 03/04/2020 tari…

Yayın Komisyonu; Sakarya Üniversitesi Yönetim Kurulu’nun 23.07.1993 tarih ve 18/3 sayılı kararıyla kurulmuştur. Sakarya Üniversitesi Yayınevi 1993 yılından itibaren faaliyet göstermekte olup 2021 yılı itibariyle üniversitemiz akademik personeli tarafından yazılmış veya hazırlanmış 200 üzerinde kitap yayımlamıştır. Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı (ÜAK)'nın Ocak 2021 Dönemi Doçentlik Başvuru Şartlarında belirttiği tanımda "Uluslararası Yayınevi: En az dört yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayımladığı kitaplar Yükseköğretim Kurulunca tanınan sıralama kuruluşlarınca belirlenen dünyada ilk 500'e giren üniversite kütüphanelerinde kataloglanan ve aynı alanda farklı yazarlara ait en az 20 kitap yayımlamış olan yayınevi" ifadesine yer verilmektedir. Sakarya Üniversitesi Yayınevi bu tanım kapsamında faaliyetlerini yürütmektedir. Amacımız 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa göre düzenlenen "Üniversiteler Yayın Yönetmeliği" çerçevesinde, Sakarya Üniversitesi tarafından basılacak ve öncelikle ders aracı olarak kullanılacak olan yayınlara (ders kitabı, yardımcı ders kitabı, çeviri ders kitabı, teksirlerle ilgili) yayınların içerik ve biçim bakımından bir standart hale getirilmesi ve basımı ile ilgili esasları düzenlemektir.    

Başvuru İşlemleri

Kitap Basım İşlemler…

Kitap Basım İşlemleri Akış Şeması

Başvuru Süreci İş Ak…

Akademik Birimler için Başvuru Süreci'ni gösteren iş akış ş…

ISSN/e-ISSN Başvuru

Dergiler için ISSN/e-ISSN başvuru işlemleri Yayın Komisyonu Başkanlığı ta…